Aivan pihalla.
Rakkaudella.

Täydellinen pihasuunnitelma – suunnittelupalveluiden vaiheet

Vaihe 1

Täysi pihasuunnitelma on kolmivaiheinen prosessi, joka lähtee liikkeelle aina pihaluonnossuunnitelmasta (1). Ilman pihaluonnossuunnitelmaa ei voi edetä seuraaviin vaiheisiin. Pihaluonnossuunnitelmaan kuuluu karkea mittaus- ja kuvauskäynti, jolloin mittaamme pihasuunnitelmaan tarvittavat kohdat pihasta ja kuvaamme tontin ilmasta ja maasta käsin. Tällöin käymme läpi omat toiveenne pihan suhteen visuaalisesti ja hoidollisesti. Pihaluonnossuunnitelmaan piirretään paikoilleen pihan toiminnalliset alueet, kuten polut, oleskelualueet, kivetykset, terassit, materiaalien rajaukset ja kasvillisuusalueet karkeasti ja ehdotetaan pintamateriaaleja pihan rakenteisiin. Luonnossuunnitelma on tärkein lähtökohta sille, että mitä ja minne. Luonnossuunnitelma antaa karkean idean pihasta ja tämä hyväksytetään asiakkaalla ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Luonnossuunnitelmalla ei vielä päästä käsiksi pihan rakenteiden määrälaskentaan tai kustannusarvioon, eikä se sisällä rakennesuunnittelua tai ohjeita pihan rakentamiseksi. Joskus tämä vaihe riittää, jos asiakas osaa itse laskea materiaalimäärät ja toteuttaa pihan rakenteet eli tarvitsee lähinnä idean, että mitä tekisi.

 

Vaihe 2

Asiakkaan hyväksymän pihaluonnossuunnitelman jälkeen on mahdollista siirtyä varsinaiseen pihasuunnitelmaan (2). Pihasuunnitelmaan tehdään tarkemmat istutussuunnitelmat, sekä rakennesuunnitelmat pihan pinta- tai muista rakenteista (2-3). Istutussuunnitelmat sisältävät asiakkaan toiveet ja hoitoisuusresurssit huomioivat kasvivalinnat huomioiden oikeat kasvualustat, kasvien kukinta-ajankohdat ja kasvuolosuhteet. Haastavammat rakennesuunnitelmat esimerkiksi vaativista puurakenteista tai korkeista (yli 1 m) tukimuureista kannattaa teetättää rakennesuunnittelijalla, mutta muuten pihan perusrakenteiden suunnittelu tapahtuu pihasuunnitelman sisällä. Pihasuunnitelma sisältää mittapiirroksen lisäksi 2–3 rakennedetaljia pihan rakenteista sekä istutussuunnitelman kasvivalintoineen.

Vaihe 3

Pihasuunnitelman kolmas vaihe (3) sisältää määräluettelon laatimisen massalaskentoineen, kustannusarvion pihan rakentamisesta kaikkine vaiheineen sekä poikkeamatyöselosteen pihan rakennusohjeeksi perustuen VRT 17 (viherrakentamisen yleinen työselostus) ohjeistukseen.

 

Lisätilauksesta voi tilata havainnekuvia, jotka hinnoitellaan erikseen.

Pihan rakennuttamisen kilpailutuksessa luotettavan vertailun pihan rakennuttamisen hinnasta ja laadusta materiaaleineen saa vain, jos suunnitelmasta löytyy kaikki kolme suunnittelun vaihetta.

 

Mikäli pihassa on paljon inventoitavaa tai mittavat korkeuserot, tilaamme mittauksen ulkopuoliselta palveluntuottajalta ja lisäämme tämän suunnitelman hintaan. Mittauksen tarve ja hinta suunnittelulle selviää ensikäynnillä.

Asiakas saa kaikki suunnitteluasiakirjat sekä tulostettuna mittakaavassa 1:100 (suuret pihat 1:200) sekä pdf-muodossa sähköisesti.
Suunnittelua voi jaksottaa, kuten myös itse pihan toteutusta. Hyvällä suunnitelmalla toteutus on jouhevaa ja tulee kerralla loistava lopputulos.

Pihastamo Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Pihastamo on jäsenenä seuraavissa: